Professionel parterapi

Psykologerne Skanderborg tilbyder specialiseret parterapi ved certificeret Parterapeut Hannah von Monrath.

I hjælpes videre, hvis I oplever at


  • I mangler nærvær og intimitet 
  • I ikke har lyst til hinanden længere
  • jeres kommunikation er kørt fast
  • der er for mange, svære skænderier
  • ...eller der er blevet tavst mellem jer

Igennem parterapi styrker I jeres evne til at være i kontakt med hinanden og jer selv på en mere ærlig og direkte måde. I lærer en ny og mere konstruktiv måde at kommunikere på, hvor fokus er på at skabe en dybere forståelse og kontakt mellem jer.

I får mulighed for både at ’tale ud’ uden afbrydelser og for at blive hørt og anerkendt af hinanden, hvilket er fundamentet for at slippe gamle, fastgroede konflikter og eventuelle svigt.


Der arbejdes med afsæt i evidensbaserede parterapeutiske tilgange for at styrke jeres kommunikation og intimitet. Ofte anvendes et stort whiteboard, som hjælper jer med at holde overblik over, hvad dagens terapi har handlet om og derudover, hvad I kan arbejde videre med hjemme.

Et parterapeutisk samtaleforløb varer alt fra en enkelt afklarende samtale til 10-20 samtaler afhængig af målet for terapien, tid og ressourcer.


Tag kontakt i dag - mange par venter desværre for længe med at søge hjælp.

Parterapi online


Hvis I har lyst til at snuse til nogle parterapeutiske værktøjer, så er 'KærlighedsPakken' en oplagt mulighed. KærlighedsPakken er en 25 sider lang manual fyldt med effektive og konkrete øvelser, som gør jer klogere på jeres konflikt-kommunikation, jeres kærlighedssprog og hjælper jer med at pleje jeres kæresterelation.

"Don't let your partner feel alone - especially if you are there"

Hjælp til afslutning af et parforhold

Parterapi kan også bruges til at afklare om de forskelligheder, som I oplever er uoverstigelige, og om det rent faktisk er bedst, at I går hver til sit.

Par-samtalerne støtter jer på en nænsom og respektfuld måde til at få talt ud om svære emner, såsom hvordan I taler med jeres børn om bruddet, om samvær og ferier og om jeres fortsatte fælles forældreskab. Alt sammen for at sikre jer de bedste betingelser for at få en god start på et nyt kapitel i jeres families liv. 

NYHED I WEBSHOPPEN


'KærlighedsPakken'

Parterapeutiske redskaber som gør en forskel - også uden en parterapeut!


Stressbehandling


Psykologerne Skanderborg tilbyder specialiseret og systematisk stressbehandling.